GORGONZOLA DOP

Gorgonzola dop

AMBROSI

170

4.50 €
PARMIGIANO REGGIANO DOP COPEAUX

Parmigiano reggiano dop copeaux

AMBROSI

80

5.90 €
PARMESAN RAPÉ FRAIS

Parmesan rapé frais

AMBROSI

100

4.90 €
PARMIGIANO REGGIANO

Parmigiano reggiano

AMBROSI

200

9.50 €
PECORINO ROMANO

Pecorino romano

AMBROSI

200

8.50 €